s
แนวทางการศึกษาต่อในนอร์เวย์
12/26/2018 3:54:16 PMถาม[QUOTE=da]อยากจะเรียนต่อโทที่ออสโล ถามหน่อยนะค่ะ
มีสาขาด้าน IT มั้ยค่ะ พอดีจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาค่าเทอมยุที่ประมาณเท่าไหร แบบไม่รวมค่าที่พัก เขารับสมัครช่วงไหนค่ะแล้วมีทุนเรียนฟรีมั้ยค่ะหลังจากวีซ่าผ่านเขาจะให้สิทธิ์เราเรียนภาษานอร์เวย์เจี้ยนก่อน 1 ปีมั้ยค่ะ หรือว่าไปแล้วเราได้เข้าเรียนในมหาลัยเลยอีกนิดนะค่ะ
งานไหนบ้างที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้ ช่วยยกตัวอย่างหน่อยนะค่ะขอบคุณมากมายนะค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ[/QUOTE]
ตอบ
[QUOTE=beste venn]มหาลัยที่ Trondheim ค่ะ มีสาขาดังนี้

(NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

Mastergrad 5 år
Arkitektur - masterstudium (5-årig)
Bygg- og miljøteknikk
Datateknikk
Elektronikk
Energi og miljø
Fysikk og matematikk
Geofag og petroleumsteknologi
Industriell design
Industriell kjemi- og bioteknologi
Industriell økonomi og teknologiledelse
Ingeniørvitenskap og IKT
Kommunikasjonsteknologi
Marin teknikk
Materialteknologi
Nanoteknologi
Petroleumsfag
Produktutvikling og produksjon
Teknisk geofag
Teknisk kybernetikk


Mastergrad 2 år
Bygg- og miljøteknikk
Chemical Engineering
Coastal and Marine Civil Engineering (MSc)
Datateknikk
Eiendomsutvikling og -forvaltning
Electric Power Engineering
Elektronikk
Fysisk planlegging
Geotechnics and Geohazards (MSc)
Globalization – Global Technology Management
Globalization - Global Politics and Culture
Helse, miljø og sikkerhet
Hydropower Development (MSc)
Industrial Ecology (MSc)
Industriell design
Industriell kjemi- og bioteknologi
Information Systems
Innovative Sustainable Energy Engineering (MSc)
Light Metal Production
Marin teknikk
Marine Coastal Development (MSc)
Marine Technology (MSc)
Materialteknologi
Medical Technology
Natural Gas Technology (MSc)
NTNUs Entreprenørskole
Petroleum Engineering (MSc)
Petroleumsfag
Petroleum Geosciences (MSc)
Produktutvikling og produksjon
Project Management
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (MSc)
Security and Mobile Computing
Silicon and Ferroalloy Production (MSc)
Teknisk kybernetikk
Telematics - Communication Networks and Networked Services
Undervannsteknologi
Urban Ecological Planning

Doktorgrad
Arkitektur
Bioteknologi
Bygg, anlegg og transport
Elektroteknikk
Energi- og prosessteknikk
Fysikk
Geologi og bergteknikk
Industriell design
Industriell økologi
Industriell økonomi og teknologiledelse
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Kjemisk prosessteknologi
Konstruksjonsteknikk
Marin teknikk
Matematikk
Materialteknologi
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
Produksjons- og kvalitetsteknikk
Produktutvikling og materialer
Vann- og miljøteknikk

Sentral kontaktinformasjon

NTNU
7491 Trondheim

Sentralbord: 73 59 50 00
Sentralt faksnummer: 73 59 53 10
Organisasjonsnummer: 974767880
Epost:
postmottak@adm.ntnu.no

Universitet i Oslo
 
Mastergrad..มีดังนี้ค่ะ
เหมือนจะเคยได้ยินมาค่ะ ว่าถ้าจะเรียนต่อมหาลัยที่นอร์เวย์ ต้องสอบผ่านวัดระดับภาษา Høyre nivå ( Bergenstest)
 ในกรณีที่เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านวัดระดับภาษาอังกฤษTOEFL (ข้อมูลนี้ไม่แน่ใจนะคะ เคยได้ยินมา)
เรื่องทุนเรียนฟรีนั้น ไม่ทราบค่ะ แต่นอร์เวย์มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะส่วนเรื่องวีซ่าทำงาน รอกูรูท่านอื่นมาให้คำตอบนะคะ
Lykke til videre ka.[/QUOTE]
[QUOTE=Sweetiemind]เอาข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาในนอร์เวย์มาแปะเพิ่มให้ค่ะ ลองอ่านดูจะได้รู้ว่าต้องเริ่มติดต่อที่ไหนยังไง เวปนี้มีข้อมูลให้ศึกษาหลายด้าน เพื่อนๆที่หาข้อมูลต่างๆในนอร์เวย์ลองๆคลิกอ่านดูนะคะ
 

 

Schools and education

How can I apply for a course of study in Norway?

Many study institutions in Norway have specfic study programmes for foreign students. If you wish to study in Norway, you should contact study institutions in Norway directly. A useful web site is Study in Norway.

As a foreign citizen, you are required to have a residence permit to study in Norway. Some study institutions will assist you in obtaining one of these, otherwise you should apply to the Directorate of Immigration (UDI) directly. UDI has information on its web pages regarding residence permits for students.

If you already have a Norwegian residence permit, you can apply for a place of study at a Norwegian institution of higher education via the UCAS - Universities and Colleges Admission Services (Samordna opptak). The application deadline for UCAS is 1. March.

How can I get my education recognised in Norway?

Contact NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education); they provide information on the recognition of foreign higher education, on evaluation and accreditation of Norwegian qualifications and a general overview of higher education in Norway.

ที่มา : http://www.norway.no/oss/#tema12
[/QUOTE]
[QUOTE=Sweetiemind]อีกเวปที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจมาเรียนในนอร์เวย์ค่ะ
 
 
แตกลิ้งค์ออกมาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Scholarships ต่างๆค่ะ
 
 
ป.ล. เคยอ่านเจอเรื่องนักเรียนทุน เขาบอกว่า นักเรียนไทยสามารถกู้ยืมเงินทุนเรียนในนอร์เวย์ได้ 70% ถ้าเรียนจบแล้วทำงานในนอร์เวย์ต่อ ต้องใช้ทุน 70% นั้นคืนให้กับรัฐบาลนอร์เวย์ค่ะ แต่ถ้าจบแล้วกลับไปทำงานที่ไทย ไม่ต้องใช้ทุนคืนค่ะ
[/QUOTE]
[QUOTE=Sweetiemind]

รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล

ทีศึกษาวิชาในประเทศนอร์เวย์

เริมใช้ตั$งแต่วันที 1 เมษายน 2552

นักเรียนระดับปริญญาตรี - เอก      หน่วย : โครนนอร์เวย์

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปี ละ 9 9,600.00

เดือนละ 8,300.00

2. ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ตามทีจ่ายจริง ประมาณปี ละ 1 ,000.00

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปี ละ 5 ,260.00

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตามทีจ่ายจริง ปี ละ 1 ,000.00

6. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน ปี ละ 1 ,000.00

รวม 1 07,860.00

[/QUOTE]
[QUOTE=Sweetiemind]

นอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์

ทุน Quota Scheme

รายละเอียดทุน: เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดย Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาจากประเทศ กำลังพัฒนา อันได้แก่ ประเทศจาก South-, Central-, East- Europe และ Central-Asia โดยจัดสรรให้ทั้งหมด 1,100 หน่วยทุน

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท/เอก (รวมถึง Professional Studies ด้วย)

มูลค่าทุน:  ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์

คุณสมบัติ                             
- ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำสองปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
 - มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/500 (computer-based: 170) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (computer-based: 6.0)
 - หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือ ต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2

เงื่อนไข: ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น ร้อยละ 30 เป็นทุนให้เปล่า และร้อยละ 70 เป็นเงินทุนให้กู้ยืม (loan) แต่ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานในประเทศ บ้านเกิดของตน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นในการชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าว

ขั้นตอน: ผู้สนใจต้องดำเนินการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ ประสงค์จะเข้าศึกษา และยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ หน่วยทุน Quota Scheme จะปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี และจะแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ 15 เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุน:

State Universities:

Norwegian University of Life Sciences (UMB)
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
University of Bergen (UiB)
University of Oslo (UiO)
University of Stavanger (UiS)
University of Tromsø (UiT)

State University Colleges:
Agder University College
Akershus University College
Bergen University College
Bodø University College
Buskerud University College
Finnmark University College
Gjøvik University College
Harstad University College
Hedmark University College
Lillehammer University College
Molde University College
Narvik University College
Nord-Trøndelag University College
Oslo University College
Sami University College
Sogn and Fjordane University College
Stord/Haugesund University College
Sør-Trøndelag University College
Telemark University College
Tromsø University College
Vestfold University College
Volda University College
Østfold University College
Aalesund University College

State National Academies of the Arts:
Bergen National Academy of the Arts (KHIB)
Oslo National Academy of the Arts (KHIO)

State Specialised University Institutions:
MF Norwegian School of Theology
Norwegian Academy of Music (NMH)
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
The Norwegian School of Veterinary Science
The Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Private Institutions of Higher Education:
Barratt Due Institute of Music
BI Norwegian School of Management
The Norwegian College of Eurytmy
Bergen Deaconess University College
The School of Mission and Theology
Norwegian Teacher AcademyQueen Maud’s College
Diakonhjemmet University College Rogaland
The Rudolf Steiner College of Education

สามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinnorway.no/sn/Tuition-Scholarships/Scholarships

ก๊อปมาจาก : http://edu.thaieurope.net/?page_id=167
[/QUOTE]
[QUOTE=Gee]สวัสดีคะสมาชิกสะใภ้นอรเวย์ทุกท่านนะคะ
เป็นสมาชิกใหม่ แต่ไม่ได้เป็นสะใภ้อะคะ อิอิ แอบเข้ามาอ่านเว็บนี้หลายครั้งแล้วคะ แต่ยังไม่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วม
พอดีเห็นเว็บเรื่องเรียนป.โท เลยคิดว่าน่าจะมาช่วยแชร์ความรู้ให้ได้น่ะคะ
ตอนนี้กำลังเรียนป.โท อยู่ที่ Norwegian School of Management ( BI ) ออสโลน่ะคะ
ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยคะ  ในกรณีที่เรียนปริญญาตรีจบจากจุฬา หรือ ธรรมศาสตร์ จะได้ทุนเรียน
ค่าที่พัก และค่าหนังสือครบทุกอย่างคะ  ยังไงลองดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้นะคะhttp://wwwold.bi.no/Content/Article____67565.aspx
แต่ต้องเรียนคุณดาเจ้าของกระทู้ว่าที่โรงเรียนที่จีเรียนอยู่เป็นสายธุรกิจน่ะคะ  ไม่มีสายไอที  ถ้าเน้นไอทีแนะนำ NTNU ที่ทรอนด์ไฮม์
น่ะคะ ดังที่สุดในประเทศแล้ว  Link ข้างล่างนี้โชว์รายละเอียดของสาขาที่เปิดสอนที่ BI คะ
http://wwwold.bi.no/Content/StudyOverviewOneCampus____62174.aspx?campus=BI+Norwegian+School+of+Management
มีเกร็ดความรู้จะแนะนำจากประสบการณ์ที่เคยสมัครเรียนนะคะ  คือ ให้พยายามติดต่อกับทางมหาลัยโดยตรง
เพราะข้อมูลที่ทางมหาลัยระบุไว้ในเว็บไซต์  เช่น เรื่องคะแนนToefle หรือ GMAT, GRE บางครั้งสามารถยืดหยุ่นได้
อย่างเพิ่งน้อยใจว่าขาดคุณสมบัติบางอย่างแล้วคงไม่ได้เรียน  เพราะว่าบางครั้งทางมหาลัยเองเขาก็อยากมีนักเรียนต่างชาติเพิ่มในห้องเรียนน่ะคะ  ก็เลยแนะนำว่า  ให้พยายามคุยกับทางมหาลัยโดยตรง เขียนเมล์ไปถามหรือโทรไปคุยได้ก็ดีคะ
ขอบคุณคุณมายด์ด้วยคะ  สำหรับความรู้ที่แบ่งปันให้คนอื่นๆ  ได้บุญมากเลยนะคะเนี๊ยะ
จี
God Jul alle sammen... Smile
[/QUOTE]
[QUOTE=Gee]สวัสดีคะพี่ชาตช่วงนี้โรงเรียนเปิดเลยไม่มีเวลามาอ่านบอร์ดนี้เลย
เค้ามีโค้วต้าให้นักเรียนธรรมศาสตร์กับจุฬาคะ แต่ไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด  มะกี้แวะไปหาข้อมูลให้แต่เว็บล่ม  ต้องรอแป๊บนึง จะเข้าไปดูให้ใหม่  วันนี้ได้คุยกับรุ่นน้องจากธรรมศาสตร์คนนึง มาเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนน่ะคะ  มาซะกลางหน้าหนาวเลย อิอิ  จีจะหาข้อมูลให้เพิ่มเติมคะ  ปริญญาโท เอก สอนเป็นภาษาอังกฤษคะ ยกเว้นสาขาบัญชีพี่จะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเองก็ได้นะคะ www.bi.no ลองsearch Thammasat คะ  จะเจอรายละเอียดเลย  แต่ตอนนี้เว็บล่มน่ะคะ อาจจะต้องรอนิดนึง   หนับหนุนให้คนไทยได้เป็นเจ้าคนนายคนด้วยคนคะ  อิอิ (ประมาณว่าอารมณ์ค้างมาจากกระทู้ Thailand for Nordmann ) ฮ่าฮ่าฮ่า
[/QUOTE]
[QUOTE=Gee]สวัสดีคะ
      ขอตอบพี่ชาตกับคุณMeawนะคะ   ต้องออกตัวก่อนว่าตอบด้วยความรู้อันจำกัดอะนะคะ ขอแนะนำสองสถาบันคะที่อยู่ในออสโลคะ  ส่วนสถาบันอื่นๆ  พี่มายตอบไว้แล้วบนกระทู้ความเห็นต้นๆ น่ะคะ
 
สถาบันแรก BI Norwegian School of Managent เน้นการบริหารจัดการ   ส่วนสถาบันที่สองที่จะพูดถึงเน้นปรัชญา สังคม วิทยาศาสตร์และการแพทย์คะ หรือ UiO - University of Oslo หรือมหาลัยที่คุณ Meaw ถามถึงน่ะคะ อยู่ใกล้ๆ วัง ( อิอิ)  ส่วนเรียนสาขาไหนที่ได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่  จีก็หาอยู่เหมือนกันคะ Wink

1.BI Norwegian School of Management
(เน้นการจัดการ บริหาร การตลาด คอมพิวเตอร์ ) มีหลายสาขาทั่วประเทศ แต่วิทยาเขตหลักอยู่ที่ออสโลคะ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนน่ะคะ  ค่าเรียนเลยแพง แต่ก็มีโควต้าให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาConfused  สำหรับพี่ชาตอยู่นอรเวย์เกินสามปีแล้วน่าจะขอ Loan ได้นะคะ  และอย่างที่คุณแฟนของคุณMeaw บอกน่ะคะ  รับประกันงาน เพราะมหาลัยติดอันดัน 1ใน 20 ของยุโรป (ไม่รู้ตอนนี้อยู่อันดับเท่าไหร่แล้วคะ)

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท(Master of Science / 2 Years Program) มีดังนี้คะ
(http://www.bi.no/BI-Startpage2/Programmes/Master-og-Science/)

 • Leadership and Organizational Psychology 
 • Business and Economics
 • Strategic Marketing Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • International Management ( เมื่อปีที่แล้วชื่อโปรแกรม International Marketing and Management )
 • Financial Economics
 • Political Economy
 • Professional Accountancy ( เป็นปริญญาโทสาขาเดียวที่สอนเป็นภาษานอร์วีเจี้ยนคะ)
สาขาที่เปิดสอนสำหรับ Executive Programmes มีดังนี้คะ
http://www.bi.no/BI-Startpage2/Programmes/MBA-and-Executive-Programmes/
 • Executive MBA in Energy Management
 • Executive MBA in Shipping, Offshore and Finance
 • Executive MBA
 • BI-Fudan MBA Program ( สาขานี้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยฟูดาน ที่เซี่ยงไฮ้ คะ )
 • Executive Master in Energy Management
 • Full-Time MBA
2. University of Oslo ( ปริญญาโทสอนเป็นภาษาอังกฤษคะ ) สาขาที่เปิดสอนป.โทเป็นภาษาอังกฤษมีดังนี้คะ
http://www.uio.no/studier/emner/in-english.html

หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างคะ
พี่ชาต  หนูยังติดเรื่องโควต้านักเรียนธรรมศาสต์  เคยอ่านเจอแล้วแต่ตอนนี้หาทางกลับไปหน้านั้นไม่เจอ  แต่จะพยายามหาให้อีกรอบคะ
จี
[/QUOTE]

[QUOTE=Gee]น้องหวาย
หลานพี่เป็นผู้หญิงนะคะ  เค้าเคยได้ทุนมาเรียนAFS ที่นอรเวย์สองปีก่อนด้วย
เห็นด้วยว่าคนสนใจเรียนทางทะเลน้อยมาก  พี่จบวิชาโทพาณิชย์นาวีมาคะ  เรียนจบก็ได้งานทำที่บริษัทเรือของนอรเวย์น่ะคะ ที่บริษัทก็มีแต่คนแสกนดิเนเวียน  เพราะเราต้องยอมรับว่าความรู้ทางการเดินเรือและการค้าระหว่างประเทศนั้น  ทางประเทศฝั่งนี้เค้าเจริญกว่าเรามากคะ  ต้องให้ฝรั่งเป็นนาย (ส่วนหัวดำก็ทำงานหนักกว่าสองเท่า ฮ่าฮ่า พูดไปด้วยความน้อยใจ ) แล้วผู้หญิงเรียนสาขานี้น้อยมากคะ  ตอนพี่ทำงานที่นี่ต้องไปฝึกงานต่างประเทศบ่อยมาก  และต้องไปอยู่บนเรือจริงๆด้วย( ทั้งเมาคลื่น เมาแดดเลยอะ)   เพราะงานสายนี้เป็นผู้ชายเสียมาก  บริษัทพี่มีแต่พี่ๆ กัปตันเรือ และฝรั่งมาทำงาน Chartering นะคะ  แล้วประเทศแถบ Scan ก็มีสายเดินเรือใหญ่ๆ เยอะมาก    
ชื่นชมหนูจังเลย เรียนOffshore Eng นี่ยากมากนะคะ บริษัทพี่มีแต่จ้างพวกฝรั่งเลยอะ สาขานี้ไม่ค่อยมีคนไทยเรียน เรียนแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับ พี่ว่าถ้าหนูได้มาเรียนที่นี่จะดีมาก  แล้วประเทศนี้เค้ายอมรับสถานะของผู้หญิงมากกว่าบ้านเราคะ  ที่สำคัญงาน Offshore นี่เงินดีสุดๆ  (โอ้ว แต่ว่าถ้าจะรับทุน เราต้องกลับเมืองไทยหลังเรียนจบน่ะคะ )
ส่วนตัวพี่แนะนำให้น้องหวายติดต่อกับทางมหาลัยก่อนสอบน่ะคะ  ว่าเค้าใช้คะแนนอะไรกันแน่  พยายามอย่าเชื่อหน้าเว็บไซต์ทุกอย่าง เพราะบางครั้งกฎบางข้อมันหยวนได้คะ  พี่แนะนำให้เขียนเมล์ไปถามเพื่อยืนยันข้อที่เราไม่แน่ใจจากมหาวิทยาลัยโดยตรง  ไม่งั้นสอบไปแล้วไม่ได้ใช้คะแนนอาจจะทำให้เสียเวลา  สายวิศวะไม่แน่ใจต้อง SAT หรือ GRE หรือป่าว ถามไปก่อนคะ ไม่ต้องกังวล เค้ามีหน้าที่ให้ความกระจ่าง  ไม่ต้องกังวลว่าเราจะรบกวนเค้าหรอกคะ
ดีใจนะคะ ที่เห็นรุ่นน้องมุ่งมั่นและวางแผนชีวิต  โอกาสดีๆ มันมีอยู่เยอะน่ะคะ  แค่เราใส่ใจกับมันสักนิดเราจะเจอมันคะ 
พี่ได้ทุนเรียนเพราะ(กล้า)เขียนจดหมายมาขอทุน  เค้าไม่ได้ติดไว้หน้าเว็บหรอกคะว่าแจกทุนให้นักเรียนจากมหาลัยที่พี่จบ แต่พี่ไม่สน ถือแค่ว่าเราทำหน้าที่เรา  เค้าจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นหน้าที่ของเขานะคะ  สุดท้ายได้มาหลายแสน( ทุนให้เปล่า)  กระโดดดีใจกันทั้งบ้านเลยคะ
เขียนความฝันให้ชัดเจน  แล้วมีวินัยในตัวเองนะคะ  ขอให้โชคดีคะ  พี่เป็นกำลังใจให้Smile
http://www.bunditinspire.com/dl/theluckiestman.pdf (ลองอ่านเว็บนี้ดูคะ  สร้างกำลังใจสุดๆ  เขียนโดยคุณบัณฑิต อึ้งรังษี น่ะคะ )

[/QUOTE]


by : benzy
ห้องแชร์ความทุกข์แบ่งปันความสุข
การสอบใบขับขี่นอร์เวย์
คุณคิดอย่างไรกับปัญหานี้ค่ะ
แฟ้มสถานที่น่าเที่ยวในไทย
อยากรู้วิธีโพสต์รูปที่บ้านใหม่ค่ะ
แบ่งกันฮา
อ่านแล้วเศร้าจัง
ใครกันแน่
ภาพขำๆ
ใครยังไม่มี passpost อ่านทางนี้ด่วนค่ะ
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 1.680 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters