s
การจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน
12/6/2016 10:11:02 AMถ้าต้องการไปจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน แต่ไม่ได้ขอเอกสารรับรองโสดจากไทยไป เราสามารถไปขอที่สถานฑูตไทยที่สวีเดนได้มั้ยค่ะ 
ถ้าคำถามผิดยังไงขออภัยด้วยน่ะค่ะ คือไม่ทราบจริงๆ พยายามลองหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอ  ขอบคุณค่ะ


by : BOBOLEX
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.203 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters